Home
Welkom bij het meldpunt visstroperij
Meldpunt visstroperij gaat van start.

Vanaf vandaag kan u op deze website terecht om een geval van stroperij te registreren. Bent u getuige geweest van stroperij, meld het ons dan. Zo kunnen wij uw getuigenis (anoniem) opnemen in een dossier dat aan de overheid zal worden overgedragen. We hopen op deze manier een signaal te geven naar de overheid toe om meer middelen vrij te maken om de visstroperij tegen te gaan.

Verder willen wij hulp bieden aan ANB om bij het organiseren van controles de 'probleemgebieden' beter op te volgen. Mogelijk kan er zo met de momenteel (nog?) beperkte middelen toch het maximale resultaat bereikt worden.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met het VBK, maar is niet alleen voor karpervissers. Elke vorm van stroperij/overlast aan het water kan hier gemeld worden.

Men zegge het voort ...

Als je stroperij en/of overlast kan vast stellen aan de waterkant, verwittig dan eerst de bevoegde instanties

Alvast bedankt voor jullie bijdrage.